หนังสืออนุญาตให้ใช้โดรนเพื่อถ่ายภาพงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙

หนังสืออนุญาตให้ใช้โดรนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙