ภาคตะวันตก

ภาคตะวันตก / 5 จังหวัด
1.จังหวัดกาญจนบุรี
2.จังหวัดตาก
3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.จังหวัดเพชรบุรี
5.จังหวัดราชบุรี

จังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันตกสไลด์แนะนำท่องเที่ยว

เจดีย์พระธาตุโบอ่อง UNSEEN เมืองกาญฯ เกาะซ้อนเกาะ เกาะลับใจกลางทะเลสาบ #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

  เจดีย์พระธาตุ

Read More
จังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันตกสไลด์แนะนำท่องเที่ยว

วัดเหมืองปิล็อก บ้านอีต่อง กาญจนบุรี #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย #aerialthailand

 วัดเหมืองปิล็อก ตั้

Read More
จังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันตก

วัดเขาสูงแจ่มฟ้า จังหวัดกาญจนบุรี #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

วัดเขาสูงแจ่มฟ้า ตั้

Read More
จังหวัดราชบุรีภาคตะวันตกแนะนำท่องเที่ยว

อุทยานหินเขางู จังหวัดราชบุรี #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

           อุทยานหิน

Read More
จังหวัดเพชรบุรีภาคตะวันตกแนะนำท่องเที่ยว

พระนครคีรี เขาวัง จังหวัดเพชรบุรี #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

พระนครคีรี เขาวัง จั

Read More
จังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันตกแนะนำท่องเที่ยว

สะพานมอญ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

สะพานมอญ อ.สังขละบุร

Read More
จังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันตกแนะนำท่องเที่ยว

วัดหินแท่นลำภาชี จังหวัดกาญจนบุรี #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

 วัดหินแท่นลำภาชี กา

Read More
จังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันตกแนะนำท่องเที่ยว

เจดีย์พุทธคยา จังหวัดกาญจนบุรี #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

         พระเจดีย์พุ

Read More