จังหวัดนครปฐมภาคกลางแนะนำท่องเที่ยว

พ่อปู่พญานาคราชสวนสุรีรัตน์ #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

พ่อปู่พญานาคราชสวนสุรีรัตน์ เป็นสถานที่ส่วนบุคลที่เจ้าของสวนมีความเชื่อส่วนตัวและมีความเคารพนับถือในองค์พญานาค จึงได้สร้างขึ้นมาด้วยเงินส่วนตัวไม่ได้เรี่ยไรจากที่ไหน ซึ่งเจ้าของมีความเชื่อในเรื่องการทำมาค้าขายและได้บอกกล่าวกับพ่อปู่พญานาคกระทั่งทำให้ครอบครับสุรีรัตน์มีธุรกิจเกี่ยวกับขายพันธุ์ไม้ส่งออกต่างประเทศ มีกำไร มีรายได้ จากการทำงานที่สุจริตขยันขันแข็ง กำลังใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จ สำหรับท่านใด้ที่จะเดินทางมาขอพรจากพ่อปู่พญานาคราช ก็สามารถแวะมาได้ สวนสุรีรัตน์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.0812904164

พ่อปู่พญานาคราช

 พ่อปู่พญานาคราช

พ่อปู่พญานาคราช

พ่อปู่พญานาคราชสวนสุรีรัตน์ จังหวัดนครปฐม

พ่อปู่พญานาคราชสวนสุรีรัตน์ จังหวัดนครปฐม

พ่อปู่พญานาคราชสวนสุรีรัตน์ จังหวัดนครปฐม

แผนที่การเดินทาง

 

ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

Aerialthailand Studio http://travel.aerialthailand.com 061-9544294