จังหวัดสุพรรณบุรีภาคกลางสไลด์แนะนำท่องเที่ยว

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อู่ทอง สุพรรณบุรี #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย #aerialthailand #ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม เดิมชื่อ วัดเขาพระ สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยทวารวดี เพราะมีโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ซึ่งสลักจากเนื้อหิน พระพุทธรูปปางสมาธิสลักบนหินปูน ด้านล่างสลักเป็นรูปธรรมจักรและกวางหมอบ ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง พระวิษณุศิลา 4 กร พระหัตถ์บนขวาถือจักร พระหัตถ์ล่างขวาถือตรีศูล พระหัตถ์บนซ้ายไม่ทราบแน่ชัดว่าถือสิ่งใด ส่วนพระหัตถ์ล่างซ้ายถือคทา ศิลปกรรมร่วมแบบเขมรในประเทศไทย เป็นต้นวัดตั้งอยู่บนภูเขาขนาดย่อม มีบันไดเดินไปจะพบถ้ำประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ หลวงพ่อสังฆ์ ศรีสรรเพชญ์ บนยอดเขามีมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง แกะสลักจากหินเขียวธรรมชาติ รอยพระพุทธบาทจำลอง สันนิษฐานว่าเป็นศิลปะทวารวดีตอนปลายที่ได้รับอิทธิพลศิลปะขอม อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16–17 และซากเจดีย์สมัยอยุธยา 1 องค์ เป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวกว้างด้านละ 8 เมตร ส่วนบนเป็นองค์ระฆังสมัยทวารวดี เป็นการก่อสร้างเจดีย์สมัยอยุธยา ซ้อนทับบนโบราณสถานสมัยทวารวดี มีจุดชมวิวของอำเภออู่ทอง

ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

Aerialthailand Studio http://travel.aerialthailand.com 061-9544294