หนังสืออนุญาตบินโดรนถ่ายภาพในเขตกรุงเทพฯ VTR1

 

ขออนุญาตบินถ่ายภาพกลางคืน บริษัท บางกอกมอล บางนา กรุงเทพฯ
ขออนุญาตบินโดรนถ่ายภาพกลางคืนพื้นที่ VTR1 บริษัท บางกอกมอลล์ บางนา กรุงเทพฯ ขออนุญาตบินโดรนถ่ายภาพกลางคืนพื้นที่ VTR1 บริษัท บางกอกมอลล์ บางนา กรุงเทพฯ

ลงบันทึกประจำวัน ขออนุญาตบินโดรนถ่ายภาพกลางคืนพื้นที่ VTR1 บริษัท บางกอกมอลล์ บางนา กรุงเทพฯ


ขออนุญาตบินถ่ายภาพมุมสูง บริษัท เอื้อวัฒนา จำกัด

หนังสืออนุญาตบินโดรนในกรุงเทพฯ


ขออนุญาตบินโดรนถ่ายภาพมุมสูง บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด

 


ขออนุญาตบินโดรนถ่ายภาพมุมสูง บริษัท สโคป จำกัด เขตปทุมวัน


ขออนุญาตบินโดรนถ่ายภาพมุมสูง ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ

 


ขออนุญาตบินถ่ายภาพกลางคืน ณ วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม


ขออนุญาตบินโดรนถ่ายภาพกลางคืน ณ พระนครคีรี เขาวัง เพชรบุรี

 

ขอบินโดรนกลางคืนเขาวังเพชรบุรี


ขออนุญาตบินโดรนถ่ายภาพกลางคืน ราชบุรี

 

ขอบินโดรนกลางคืนราชบุรี


ขออนุญาตบินถ่ายภาพกลางคืน เดินวิ่งหอการค้านครปฐม

 

ขอบินโดรนถ่ายภาพกลางคืนเดินวิ่งนครปฐม


ขออนุญาตบินโดรนถ่ายภาพกลางคืน หน้าองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

 


ขออนุญาตบินโดรนถ่ายภาพกลางคืน เดินวิ่งพระปฐมมินิมาราธอน จังหวัดนครปฐม

 

อนุญาตให้บินถ่ายภาพมุมสูงพระปฐมวิทยาลัยมินิมาราธอน