หนังสือขอบคุณถ่ายภาพมุมสูง งาน ๑๑๑ ปี พระราชวังสนามจันทร์

หนังสือขอบคุณถ่ายภาพมุมสูง งาน ๑๑๑ ปี พระราชวังสนามจันทร์