จังหวัดนครปฐมภาคกลางแนะนำท่องเที่ยว

หลวงพ่อทาองค์ใหญ่วัดพะเนียงแตก #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

หลวงพ่อมี นามเดิมว่าทาเกิดเมื่อพ.ศ. 2379 ที่ตำบลบ่อผักกูด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีหลวงพ่อทาบวชเมื่ออายุ15ปี ที่วัดโพธารามอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีและได้อุปสมบทในปี 2415 ณ พัทธสีมาวัดบ้านฆ้อง หลังจากอุปสมบทแล้วท่านตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยและพระกรรมฐานแล้วออกธุดงค์ปฏิบัติวิปัสสนาและศึกษาไสยเวทตามป่าเขาลึกร้างหลายแห่งครับ เมื่อท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพะเนียงแตกแล้วได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงนครปฐม ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงบูรณะพระปฐมเจดีย์และทรงแต่งตั้งพระเถระ 4 รูปเพื่อทำหน้าที่พิทักษ์และเฉลิมพระเกียรติองค์พระปฐมเจดีย์ประจำทั้ง 4 ทิศโดยทิศเหนือคือ “พระครูอุตรการบดี”ซึ่งหลวงพ่อทาได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์แรก หลวงพ่อทามีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากเช่นหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องหลวงพ่อวงษ์วัดทุ่งผักกูดล้วนแต่เคยไปศึกษาวิชากับท่าน

หลวงพ่อทาองค์ใหญ่วัดพะเนียงแตก #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

หลวงพ่อทามรณภาพเมื่อปี 2463 สิริรวมอายุ 84 ปี พรรษา48ครับ เหรียญหล่อรุ่นแรกตามประวัติไม่ได้สร้างที่วัดพะเนียงแตกแต่หลวงพ่อทาหล่อสร้างขึ้นที่วัดบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นวัดที่หลวงพ่อทาไปช่วยบูรณะปฏิสังขรณ์หลวงพ่อแช่มเจ้าวาสวัดบางหลวงในขณะนั้นเป็นศิษย์ของหลวงพ่อทาและ หลวงพ่อทาดูแลการก่อสร้างอุโบสถจนแล้วเสร็จเรียบร้อยในงานผูกพัทธสีมาปี 2455 ท่านจึงได้สร้างเหรียญหล่อขึ้นเพื่อแจกบรรดาผู้มาร่วมทำบุญฝั่งลูกนิมิต เหรียญหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อทาลักษณะเป็นเหรียญหล่อส่งมนด้านบนแบบพระซุ้มกอ มีขนาดกว้างประมาณ 1.8ซม.สูง 2.7 ซม.หล่อด้วยเนื้อโลหะผสมแบบสัมฤทธิ์เนื้อในเข้มข้นสีน้ำตาลอมทองผิวน้ำตาลอมดำเหรียญค่อนข้างหนาขอบข้างปรากฏรอยตะไบแต่ง ด้านหน้าเหรียญมีรูปพระพุทธองค์นั่งสมาธิบนฐานบัลลังก์ ด้านบนมีลวดลายใบโพธิ์แบบซุ้มปกโพธิ์ ด้านหลังลงอักขระยันต์ “มะ อะ อุ “และยันต์”อุ มะ”ครับ

ด้านพุทธคุณโดดเด่นเห็นชัดทางคงกระพันมหาอุดหยุดอาวุธมีเรื่องเล่าขานประสบการณ์ความขลังเป็นจำนวนมาก ผู้แขวนเหรียญหล่อหลวงพ่อทาจะแคล้วคลาดปลอดภัยจาก อันตรายต่างๆหากตั้งมั่นปฎิบัติตนในแนวทางที่ดีแล้ว แม้หากถูกยิงถูกแทงก็ไม่ระคายผิว แต่ทาง สิริมงคลสยบสิ่งชั่วร้ายก็มีพุทธคุณเลิศล้ำเช่นกันครับ ผมขอให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายนะครับ

วัดพะเนียงแตก ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ตพบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พื้นที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 44 ไร่ 40 ตารางวาสร้างขึ้นมาราวประมาณ พ.ศ. 2334 เดิมชื่อ วัดปทุมคงคา ชื่อนี้เข้าใจว่าหลวงพ่อทาเป็นผู้ตั้งชื่อเพราะอุโบสถหลังเก่าหลวงพ่อทาเป็นผู้สร้าง

ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

Aerialthailand Studio http://travel.aerialthailand.com 061-9544294