หนังสือขอบคุณถ่ายภาพมุมสูงงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙

หนังสือขอบคุณช่วยถ่ายภาพมุมสูงในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙