แนะนำท่องเที่ยว

แนะนำท่องเที่ยว

จังหวัดนครปฐมภาคกลางแนะนำท่องเที่ยว

หลวงพ่อทาองค์ใหญ่วัดพะเนียงแตก #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

หลวงพ่อมี นามเดิมว่า

Read More
จังหวัดนครปฐมภาคกลางสไลด์แนะนำท่องเที่ยว

พญานาค 9 ตระกูล วัดดอนขนาก #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

วัดดอนขนาก เป็นที่ปร

Read More
จังหวัดนครปฐมภาคกลางแนะนำท่องเที่ยว

พ่อปู่พญานาคราชสวนสุรีรัตน์ #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

พ่อปู่พญานาคราชสวนสุ

Read More
จังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันตกสไลด์แนะนำท่องเที่ยว

เจดีย์พระธาตุโบอ่อง UNSEEN เมืองกาญฯ เกาะซ้อนเกาะ เกาะลับใจกลางทะเลสาบ #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

  เจดีย์พระธาตุ

Read More
จังหวัดสุพรรณบุรีภาคกลางสไลด์แนะนำท่องเที่ยว

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อู่ทอง สุพรรณบุรี #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย #aerialthailand #ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี

วัดเขาพระศรีสรรเพชญา

Read More
จังหวัดสุพรรณบุรีภาคกลางสไลด์แนะนำท่องเที่ยว

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ(หลวงพ่ออู่ทอง)พระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย #aerialthailand

หลวงพ่ออู่ทอง หรือ พ

Read More
จังหวัดสุพรรณบุรีภาคกลางสไลด์แนะนำท่องเที่ยว

พระกกุสันโธ วัดไผ่โรงวัว พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย #aerialthailand

 พระกกุสันโธ เป็นพร

Read More
จังหวัดนครปฐมภาคกลางสไลด์แนะนำท่องเที่ยว

วัดป่าศรีถาวร บางแก้วฟ้านครชัยศรี #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย #aerialthailand

วัดป่าศรีถาวร ตั้งอย

Read More
จังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันตกสไลด์แนะนำท่องเที่ยว

วัดเหมืองปิล็อก บ้านอีต่อง กาญจนบุรี #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย #aerialthailand

 วัดเหมืองปิล็อก ตั้

Read More
จังหวัดนครปฐมภาคกลางสไลด์แนะนำท่องเที่ยว

พระพุทธเมตตาประทานพร 1 เดียวในโลก !!! วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย #aerialthailand

ต้นแบบจากพระพุทธเมตต

Read More