วู้ดแลนด์เมืองไม้ จังหวัดนครปฐม #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

Woodland เมืองไม้ มีเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ นิทานเมืองไม้ หมู่บ้านไทย (บริเวณรับประทานอาหารและจำหน่ายของที่ระลึก) และรีสอร์ทจำนวน 31 ห้อง ซึ่งอดีตเป็นบ้านพักไม้ริมน้ำของครอบครัวทิวไผ่งาม นอกจากนี้ยังมีเรือนสัมมนาที่รองรับผู้เข้าสัมมนาได้กว่า 150 คน บ้านแห่งศรัทธาที่เป็นหนึ่งในโบสถ์ไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สวนหินดึกดำบรรพ์ กิจกรรมทางน้ำประกอบด้วยการชมนกปากห่างอพยพที่มาพำนักในบริเวณเมืองไม้ในช่วงฤดูหนาว การล่องเรือพร้อมรับประทานอาหาร และนั่งเรือแจวโบราณ

เมืองไม้แผนที่การเดินทาง

ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

Aerialthailand Studio http://travel.aerialthailand.com 061-9544294

ใส่ความเห็น