จังหวัดเพชรบุรีภาคตะวันตกแนะนำท่องเที่ยว

พระนครคีรี เขาวัง จังหวัดเพชรบุรี #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

พระนครคีรี เขาวัง จังหวัดเพชรบุรี

         เขาวัง หรือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เป็นสถานที่เที่ยวที่สำคัญของเพชรบุรีซึ่งถือได้ว่า เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี เพราะเมื่อเข้าสู่เมืองเพชรบุรี สิ่งที่จะได้เห็นโดดเด่นเห็นมาแต่ไกล  คือ เขาวัง ซึ่งมีเจดีย์และอาคารสีขาวสะอาด

พระนครคีรีหรือเขาวัง เดิมเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๔ แห่งราชวงศ์จักรี (รัชกาลที่ ๔) ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่บนภูเขาซึ่งมียอด ๓ ยอดติดต่อกัน ยอดสูงที่สุดสูง ๙๕ เมตร ภูเขาแห่งนี้เดิมชื่อว่า เขาสมน (สะ-หมน) ที่บริเวณไหล่เขาทางด้านทิศตะวันออก มีวัดหนึ่งชื่อ วัดสมณ (สะ-มะ-นะ) ในหมายรับสั่งรัชกาลที่ ๔ ( พุทธศักราช ๒๔๐๒ ) ปรากฏชื่อว่า เขามหาสมณ พุทธศักราช ๒๔๐๔ พระองค์ได้พระราชทานนามว่าเขามหาสวรรค์

การก่อสร้างพระราชวังสร้างบนยอดเขาทั้งสามยอดคือ ยอดเขาทางทิศตะวันตก ทรงสร้างพระที่นั่งที่ประทับ ยอดเขาตะวันออกทรงสร้างวัดพระแก้วน้อย และยอดกลาง ทรงสร้างพระธาตุจอมเพชร พระราชทานนามว่า “ พระนครคีรี ”

 

พระนครคีรี เขาวัง เพชรบุรี

พระนครคีรี เขาวัง เพชรบุรี

พระนครคีรี เขาวัง เพชรบุรี

พระนครคีรี เขาวัง เพชรบุรี

แผนที่การเดินทาง

ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

Aerialthailand Studio http://travel.aerialthailand.com 061-9544294