วัดม่วง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

ประวัติความเป็นมา วัดม่วง

       เดิมที วัดม่วง เป็นวัดร้าง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ปี พ.ศ. ๒๒๓๐ ณ. แขวงเมืองวิเศษชาญ ซึ่งเคยได้เป็นเมืองหน้าด่าน ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ กรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงให้แก่พม่า พม่าได้เผาผลาญบ้านเมือง วัดวาอาราม และพระพุทธรูปไปเป็นจำนวนมาก สิ่งที่หลงเหลืออยู่ คือ ซากปรักหักพังของวัดวาอาราม และพระพุทธรูป ที่อยู่บนเนินมีต้นไม้ใหญ่จำนวนมาก

วัดม่วง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วัดม่วง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองแผนที่การเดินทาง

ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

Aerialthailand Studio http://travel.aerialthailand.com 061-9544294