สงกรานต์ ถนนต้นสน จังหวัดนครปฐม วันที่ 16 เมษายน 2561

วันที่ 16 เมษายน 2561 ตั้งแต่ เวลา 13.30 น.พิธีเปิดงานถนนสายสงกรานต์ ประจำปี 2561 บริเวณถนนราชดำเนิน หรือถนนต้นสน ให้ประชาชนทั่วไปทางชาวจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงได้มาร่วมเล่นน้ำดำหัว เพื่อคลายความร้อน

กิจกรรมงานสงกรานต์ ครั้งนี้ของเทศบาลนครนครปฐม ขอเสนอให้ใช้ชื่องานว่า “มหาสงกรานต์ชื่นฉ่ำดำหัวเล่นน้ำปฐมนคร” อยากเห็นภาพของถนนต้นสนหรือถนนราชดำเนินที่ใช้เป็นถนนสงกรานต์ มีสัญลักษณ์เป็นกระบอกข้าวหลามเทียมขนาดยักษ์ตั้งเป็นทิวแถวยาวตั้งแต่ต้นถนนจนสุดท้ายถนนสองฟากทาง เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมว่า”ถนนข้าวหลามงามตา มหาสงกรานต์ ปฐมนคร” โดยในกระบอกข้าวหลามเทียมนั้น บรรจุน้ำ มีก๊อกให้ประชาชนสามารถเปิดนำน้ำไปเล่นได้.ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

Aerialthailand Studio http://travel.aerialthailand.com 061-9544294