ปั่นจักรยานรณรงค์งดสูบบุหรี่

นครปฐมจัดกิจกรรม โครงการ 6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง กระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ นายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการ 6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 และนายธนกร ธนกรชวฤทธิ์ ประธานสมาคมหมออนามัยภาคกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

สมาคมหมออนามัย ร่วมกับชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุขและ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วัตถุประสงค์ คือ เพื่อเป็นการร่วมถวายความดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 โดยกำหนดให้มีการการปั่นจักรยานสร้างกระแสรณรงค์ ภายใต้โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน เริ่มการปั่นจากภาคใต้ ผ่านภาคตะวันตก มุ่งสู่ กระทรวงสาธารณสุขภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

Aerialthailand Studio http://travel.aerialthailand.com 061-9544294