กิจกรรมภาพมุมสูง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รายได้ทูลเกล้าถวายฯ

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2561 สมาคมศิษย์เก่า ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดกิจกรรมเดินวิ่ง (NPRU. – RUNNING CHARITY 2018#1 ) เทิดพระเกียรติและนำรายได้ทูลเกล้าถวายเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

Aerialthailand Studio http://travel.aerialthailand.com 061-9544294