กิจกรรมภาพมุมสูง

หอการค้าจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เจดีย์ใหญ่ ครั้งที่ ๒

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562 หอการค้าจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เจดีย์ใหญ่ ครั้งที่ ๒ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 4,000 คน

หอการค้า เดิน-วิ่ง เจดีย์ใหญ่

หอการค้า เดิน-วิ่ง เจดีย์ใหญ่ ครั้งที่ ๒

ใบอนุญาตบินโดรนถ่ายภาพมุมสูงภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

Aerialthailand Studio http://travel.aerialthailand.com 061-9544294