จังหวัดนครปฐมภาคกลางสไลด์แนะนำท่องเที่ยว

มังกรตะกายฟ้า วัดสามพราน จังหวัดนครปฐม #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

วัดสามพราน (พุทโธภาวนา) ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา ปัจจุบันมี พระครูปฐมวรวัฒน์ (ดร.พระมหาทองศรี เอกวังโส )ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งอยู่ในเขตตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมมูลเหตุที่ทำ ให้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นนั้น มาจากแนวความคิดของ นางสาวสุดาภรณ์ ชุ้นสามพราน ซึ่งเป็นผู้มีจิตอันประกอบด้วยความศรัทธามั่นคงในบวรพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะมีความสนใจในการปฏิบัติธรรม และกิจกรรมต่างๆของคณะสงฆ์ไทยซึ่งดำเนินการโดยพระอาจารย์จำลอง กิตติปญโญ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จึงได้ถวายความอุปถัมภ์ในการปฏิบัติธรรม และกิจกรรมต่างๆตลอดมา ต่อมานางสาวสุดาภรณ์ ชุ้นสามพราน พร้อมทั้งคณะญาติมิตรพิจารณาเห็นว่า ในท้องที่เขตอำเภอสามพราน มีประชาชนเป็นจำนวนมากสนใจในการปฏิบัติธรรม แต่ยังไม่มีสถานที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรม จึงได้ถวายที่ดินจำนวน ๕ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา เพื่อจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรม จากนั้นคณะกรรมการมีพระอาจารย์จำลอง กิตติปญโญ นายสุธน จุลสิทธิโสภา นางสาวสุดาภรณ์ นางสาวสุวิมล ชุ้นสามพราน เป็นต้น ร่วมกับท่านสาธุชนทั้งหลาย ได้ร่วมกันสร้างที่พำนักสงฆ์ และสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยใช้ชื่อครั้งแรกว่า “สำนักสงฆ์พุทโธภาวนา ชุ้นสามพราน” ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ เป็นต้นมา

ตึกมังกรตะกายฟ้ามีความสูง ๘๐ เมตร ภายในตัวตึกมีทั้งหมด ๑๖ ชั้นเปรียบได้กับสวรรค์ชั้นพรหม ๑๖ ชั้นเช่นกัน ตัวตึกใช้เวลาในการสร้างรวมแล้ว ๕ ปี

วัดสามพราน พุทโธภาวนา ตั้งอยู่ที่ ต. สามพราน อ. สามพราน จ. นครปฐม ลักษณะเด่นของวัดนี้คือ ตึกสีแดงที่มีมังกรตระกายฟ้า พันโอบรอบตัวตึกไว้ สูงโดดเด่นซึ่งสามารถมองเห็นได้แต่ไกล

มังกร แทนความหมาย ผู้ที่แข็งแรง แกร่งกล้ามีอำนาจวาสนาสูง มากบุญบารมี มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ ชาวจีนโบราณใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำองค์ฮ่องเต้ หรือ องค์จักรพรรดิ์

แผนที่การเดินทางภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

Aerialthailand Studio http://travel.aerialthailand.com 061-9544294