จังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันตก

วัดเขาสูงแจ่มฟ้า จังหวัดกาญจนบุรี #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

วัดเขาสูงแจ่มฟ้า ตั้งอยู่บนภูเขาสูง มีจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามใน ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศาสนิกชนสามารถเดินทางมากราบนมัสการหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ องค์พระพิฆเนศวร พระพุทธไสยาสน์ เจ้าแม่กวนอิม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมาย ที่ทางวัดได้จัดไว้ให้สักการะบูชา โดยมีพระครูวินัยธรเกรียงไกร ติกุขวิริโย พงษ์ธนจิรายุส ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

วัดเขาสูงแจ่มฟ้า เริ่มก่อสร้างสำนักสงฆ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522ได้รับการแต่งตั้งประกาศวัดขึ้นทะเบียนในพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2558 ตั้งอยู่ในพื้นที่ดิน 15 ไร่ หมู่ที่ 1 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยนายการุณ ปุญสิริ ดำเนินการขออนุญาตสร้างวัด มีพระครูวินัยธรเกียงไกร ติกุขวิริโย พงษ์ธนจิรายุส เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกจนถึงปัจจุบัน ภายหลังประกาศแต่งตั้งเป็นวัดเขาสูงแจ่มฟ้าแล้วพระครูวินัยธรเกรียงไกร ติกุขวิริโย ได้ดำเนินการเรื่อง การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามขั้นตอนต่างๆ จึงได้รับการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่ิองพระราทานวิสุงคามสีมา ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ วัดไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

วัดเขาสูงแจ่มฟ้า
พ.ศ.2550 ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ แล้วเสร็จ พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 9 ปี มีพระพุทธรูปองค์ดำปฏิหาริย์ พระประธาน พระพุทธไสยาสน์ พระนอนองค์ใหญ่ หลวงปู่ทวด พระพิฆเนศ พระโพธิสัตว์กวนอิม มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากราบไหว้บูชาทุกๆ วัน

 ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

Aerialthailand Studio http://travel.aerialthailand.com 061-9544294