กิจกรรมภาพมุมสูง

พระปฐมวิทยาลัย มินิมาราธอน ๑๑๑ ปี คู่ธานีนครปฐม

วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม สมาคมศิษย์เก่าพระปฐมวิทยาลัย จัดงาน เดิน – วิ่ง การกุศล พระปฐมวิทยาลัย มินิมาราธอน ๑๑๑ ปี คู่ธานีนครปฐม โดยนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ นายกสมาคมศิษย์เก่าพระปฐมวิทยาลัย และคณะกรรมการสมาคมร่วมปล่อยตัวนักกีฬา

ในโอกาสที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจะครบรอบ ๑๑๑ ปีในวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สมาคมศิษย์เก่าพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม จึงจัดกิจกรรมดีๆ คือการ เดิน-วิ่ง พระปฐมวิทยาลัย มินิมาราธอน ๑๑๑ ปี คู่ธานีนครปฐม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน และเป็นการเฉลิมฉลองโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑.เพื่อเฉลิมฉลองและประชาสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ ๑๑๑ ปีโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
๒.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรักและความสามัคคี ระหว่างศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน ครู และผู้ปกครอง
๓.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยโดยทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ
๔.เพื่อหารายได้ให้สมาคมศิษย์เก่าพระปฐมวิทยาลัย และสนับสนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุข

อนุญาตให้บินถ่ายภาพมุมสูงพระปฐมวิทยาลัยมินิมาราธอน

ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

Aerialthailand Studio http://travel.aerialthailand.com 061-9544294