จังหวัดนครปฐมภาคกลางสไลด์แนะนำท่องเที่ยว

วัดป่าศรีถาวร บางแก้วฟ้านครชัยศรี #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย #aerialthailand

วัดป่าศรีถาวร ตั้งอยู่ที่ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้รับบริจาคที่ดิน จำนวน15ไร่ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2548 (วันฉัตรมงคล) จากพื้นดินว่างเปล่า ได้ดำเนินการพัฒนาจนเป็นวัด ในปี พ.ศ.2554 โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อถาวร จิตตฺถาวโร (พระเทพวิมลญาณ) เป็นผู้อุปถัมภ์และมอบหมายให้พระสมุห์อาคม อตปโก เป็นเจ้าอาวาส บริหารดูแล

วัดป่าศรีถาวร ได้ดำเนินการพัฒนาวัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสงเคราะห์โลกและจรรโลงจิตใจแก่พุทธศาสนิกชน จนเป็นสถานที่ทำบุญไหว้พระที่ชาวพุทธในชุมชนและใกล้เคียง เดินทางมาร่วมบุญ และรักษาวัฒนธรรมธรรมเนียมปฏิบัติ อย่างไม่ขาดสาย

ภายในวัดมีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ สระน้ำ ศาลากลางแจ้งและศาลาหอฉัน ที่เรียบง่าย เงียบสงบ เหมาะแก่การนั่งปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาของประชาชนที่เดินทางมาพักผ่อนจิตใจได้ตามอัธยาศัย

ปัจจุบัน วัดป่าศรีถาวร ยังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถเพื่อใช้เป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรม และประดิษฐานพระประธาน พระพุทธสิหิงค์ ปางสมาธิ เนื้อสัมฤทธิ์ ขนาด89นิ้ว ได้เททองหล่อเมื่อวันที่ 11มีนาคม 2561

อุโบสถวัดป่าศรีถาวรบางแก้วฟ้า เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พศ.2560 ยังคงขาดปัจจัยในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเป็นจำนวนมาก

ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

Aerialthailand Studio http://travel.aerialthailand.com 061-9544294