จังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันตกสไลด์แนะนำท่องเที่ยว

วัดเหมืองปิล็อก บ้านอีต่อง กาญจนบุรี #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย #aerialthailand

 วัดเหมืองปิล็อก ตั้งอยู่สุดชายแดนตะวันตกระหว่างไทยกับพม่า บนขุนเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,800 เมตร สร้างตามศิลปะพม่า ใกล้กับจุดประสานสัมพันธไมตรีไทย-พม่า หรือ เนินชักธง มีธงไทยปักไว้ให้รู้ว่า ที่นี่คือดินแดนไทย และมีธงพม่าปักไว้คู่กัน ตรงเส้นแดนพม่า ภายในวัดมีพระธาตุบนเขาลูกเล็กๆ ต่อมาล่าสุดมีการสร้างพระพุทธรูปนาคปรกปางพิชิตมารบนยอดเขาที่วัดแห่งนี้ โดยมี พระธารา ติสรโณ เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ซึ่งได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังขาดปัจจัยที่ต้องสร้างและบูรณะอีกหลายส่วนภายในวัดวัดเหมืองปิล็อก สร้างตามศิลปะพม่า แต่ไม่สมบูรณ์นัก บรรยากาศวัดปลอดโปร่งเย็นสบาย ที่ใกล้ๆ นั้นมีสถานที่สำคัญ คือ จุดประสานสัมพันธไมตรีไทย-พม่า หรือ เนินชักธง มีธงไทยปักไว้ให้รู้ว่า ที่นี่คือดินแดนไทย และมีธงพม่าปักไว้คู่กัน ตรงเส้นแดนพม่า

แผนที่การเดินทาง

 

ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

Aerialthailand Studio http://travel.aerialthailand.com 061-9544294