จังหวัดนครปฐมภาคกลางสไลด์แนะนำท่องเที่ยว

พระพุทธเมตตาประทานพร 1 เดียวในโลก !!! วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย #aerialthailand

ต้นแบบจากพระพุทธเมตตา ณ ประเทศอินเดีย โดยหลวงพี่น้ำฝนได้ดำเนินการออกแบบ พระพุทธเมตตา โดย ยกพระหัตถ์ด้านขวาขึ้นเหนือเสมอพระอุระ ประหนึ่งประทานพร ให้แก่ญาติโยมพุทธศาสนิกชน ที่มากราบไหว้ขอพร จากท่าน ให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ โดยมีขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 7 เมตร

พิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาประทานพร

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร องค์ประธานในพิธีจุดไฟสุมหุ่น
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จมาทรงประกอบพิธีเททองหล่อ พระพุทธเมตตาประทานพร ในส่วนพระเพลา
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานเททองหล่อ พระพุทธเมตตาประทานพร ในส่วนพระอุระและพระเศียร

 

แผนที่การเดินทางไปวัดไผ่ล้อม

ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

Aerialthailand Studio http://travel.aerialthailand.com 061-9544294