ภาคกลาง

มี 21 จังหวัด (กรุงเทพมหานครไม่ถือเป็นจังหวัด)
1.จังหวัดกำแพงเพชร
2.จังหวัดชัยนาท
3.จังหวัดนครนายก
4.จังหวัดนครปฐม
5.จังหวัดนครสวรรค์
6.จังหวัดนนทบุรี
7.จังหวัดปทุมธานี
8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9.จังหวัดพิจิตร
10.จังหวัดพิษณุโลก
11.จังหวัดเพชรบูรณ์
12.จังหวัดลพบุรี
13.จังหวัดสมุทรปราการ
14.จังหวัดสมุทรสงคราม
15.จังหวัดสมุทรสาคร
16.จังหวัดสิงห์บุรี
17.จังหวัดสุโขทัย
18.จังหวัดสุพรรณบุรี
19.จังหวัดสระบุรี
20.จังหวัดอ่างทอง
21.จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดนครปฐมภาคกลางสไลด์แนะนำท่องเที่ยว

วัดห้วยตะโก จังหวัดนครปฐม #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

วัดห้วยตะโก เป็นวัดเ

Read More
จังหวัดนครปฐมภาคกลางแนะนำท่องเที่ยว

พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ จังหวัดนครปฐม #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

พระตำหนักชาลีมงคลอาส

Read More
จังหวัดนครปฐมภาคกลางแนะนำท่องเที่ยว

วัดพระประโทณเจดีย์ จังหวัดนครปฐม #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

ประวัติความเป็นมา  ว

Read More
จังหวัดอ่างทองภาคกลางแนะนำท่องเที่ยว

วัดม่วง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

ประวัติความเป็นมา วั

Read More
จังหวัดนครปฐมภาคกลางแนะนำท่องเที่ยว

ชมพูพันธุ์ทิพย์ ม.เกษตรฯกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

ชมพูพันธุ์ทิพย์ ม.เก

Read More
จังหวัดสมุทรสงครามภาคกลางแนะนำท่องเที่ยว

ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

                ดอนห

Read More
จังหวัดนครปฐมภาคกลางแนะนำท่องเที่ยว

วู้ดแลนด์เมืองไม้ จังหวัดนครปฐม #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

Woodland เมืองไม้ มี

Read More
จังหวัดนครปฐมภาคกลางแนะนำท่องเที่ยว

วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

 ประวัติองค์พระปฐมเจ

Read More