Author: ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

จังหวัดสุพรรณบุรีภาคกลางสไลด์

มังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร อุทยานมังกรสวรรค์ #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพัน

Read More
ร้านอาหารร้านอาหาร-จังหวัดนครปฐม

มีแวว คาเฟ่แอนด์บิสโตร จังหวัดนครปฐม #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย #aerialthailand

ร้าน มีแวว คาเฟ่แอนด

Read More
จังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันตก

วัดเขาสูงแจ่มฟ้า จังหวัดกาญจนบุรี #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

วัดเขาสูงแจ่มฟ้า ตั้

Read More
กิจกรรมภาพมุมสูง

ขบวนแห่ผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐินวัดสุวรรณาราม

วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ

Read More
จังหวัดนครปฐมภาคกลางสไลด์แนะนำท่องเที่ยว

มังกรตะกายฟ้า วัดสามพราน จังหวัดนครปฐม #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

วัดสามพราน (พุทโธภาว

Read More
จังหวัดนครปฐมภาคกลางสไลด์แนะนำท่องเที่ยว

วัดห้วยตะโก จังหวัดนครปฐม #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

วัดห้วยตะโก เป็นวัดเ

Read More
กิจกรรมภาพมุมสูง

ยกยอดวิหาร พระพุทธเมตตา และหลวงพ่อพูล ณ วัดไผ่ล้อม นครปฐม #ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย

พิธียกยอดวิหารหลวงพ่

Read More